Outsourcing

Je najjednoduchšia cesta ako podať elektronickú žiadosť. Stačí Vám pripraviť dokumenty pre podanie. My zabezpečíme vygenerovanie validnej sekvencie ako aj riadenie životného cyklus dossieru. Pre humánne lieky preferujeme formát eCTD, pre veterinárne formát VNeeS, v prípade potreby vieme vygenerovať sekvenciu vo formáte NeeS. Výslednú sekvenciu budete mať prichystanú v úložisku na prevzatie a následné podanie.