Vyberte stranu

eCTD Tool

Pre jednoduchú a rýchlu tvorbu ponúkame nástroj eCTD Tool. Umožňuje vytvárať plnohodnotnú elektronickú dokumentáciu a riadiť celý životný cyklus žiadosti. Je optimalizovaný pre žiadateľov, ktorí už majú pripravené dokumenty v pdf, jpg, doc, … a potrebujú  vygenerovať eCTD žiadosť.

Vlastnosti:

 • vytvorenie sprievodných xml : index.xml a eu-regional.xml,
 • výpočet MD5,
 • sledovanie zmien v dokumentácii,
 • import zmien vo formáte eCTD,
 • vytváranie sprievodných xml na prezeranie aktuálne platnej verzie,
 • jednoduchá tvorba vzorových žiadostí,
 • nevyžaduje sa inštalácia,
 • našu technológiu používa aj ŠÚKL Slovensko pri príjme registračnej dokumentácie,
  tiež pri konverzii NeeS dokumentácie do formátu eCTD,
 • zdieľanie technológií umožňuje vysporiadať sa s anomáliami, ktoré sa pri tvorbe eCTD dokumentácie objavujú,
 • naši klienti ním vytvorili a podali žiadosti do všetkých krajín EÚ typu MRP / DCP ako aj národné žiadosti.